Četnická pátrací stanice Praha - historická skupina, četnictvo a bezpečnostní sbory

Četnictvo na pohlednicích - 1. díl.

Četnictvo bylo uznávaným a respektovaným bezpečnostním sborem. Svoji dobrou pověst si vydobilo svojí kvalitou, oddaností a samozřejmě bojem se zločinem. K tomu je nutno připočítat i boj četníků za svoji vlast, ať už to bylo v letech 1919 – 1920 při obsazování Slovenska, Těšínska apod. nebo v letech 1938 – 1939 v pohraničí.

K udržování dobré pověsti používali četníci v rámci – jak bychom dnes řekli – PR (public relation) i vizuálních prostředků – v tomto případě pohlednic.

Otázka četnických pohlednic je dodnes nedostatečně prozkoumanou. Jsou známy prakticky tři typy pohlednic, které byly vydávány vod 20. let XX. století. Prvním typem, kterým se budeme zabývat v tomto díle, jsou malované pohlednice autora Št. Frčka s názvem Naše četnictvo. Pohlednice jsou nadepsány jako Serie:1. jedná se o tématické obrazy ze života četnictva zejména z Podkarpatské Rusi. Pohlednice patrně pocházejí z odbodbí do roku 1928, neboť četníci na nich vyobrazení nemají služební přílby, které byly zavedeny v roce 1929. Kolik tato série obsahovala obrazů (pohlednic), případně kolik bylo dalších sérií se nám bohužel dosud nepodařilo zjistit. Pohlednice nejsou značeny výrobcem ani letopočtem. Spoléhat na razítka – pokud jsou prošlé – taktéž nelze, neboť „nejmladší“ datum, kdy pohlednice s četníky prošla poštovním oběhem je rok 1968.

Dovolíme si ve fotogalerii předložit ty známé pohlednice, které máme ve sbírkách.

Zároveň dovolte vás, čtenáře našich stránek, požádat o pomoc a spolupráci při hledání dalších pohlednic.

V dalším díle se budeme zabývat perokresbami a dalšími akvarely s tématikou četnictva.

Radek Galaš

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.

úvodní stránka | nahoru | zpět | tisk stránky | Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2005 Design Jirka Převrátil | © 2005-2006 Obsah - kolektiv autorů ČPS Praha | Hostujeme u Českého hostingu