Četnická pátrací stanice Praha - historická skupina, četnictvo a bezpečnostní sbory

Na co se zaměřujeme

Naším prvořadým zaměřením je získávání informací o dané době, badatelská a publikační činnost, která vede k popularizaci četnictva, policie a SOS v období první republiky. Pravidelně se účastníme pietních aktů, které i sami pořádáme a především akcí v rámci prevence kriminality. Zároveň je naší vizí uspořádat jednou za dva roky jednu velkou akci a každoročně uspořádat nejméně jednu menší.

Dalším naším zaměřením je mapování událostí, jichž bylo především četnictvo a policie účastno ve letech 1938 – 1939, a to zejména v rámci Stráže obrany státu (jehož družstvo máme). Chceme, aby nebyli zapomenuti muži, kteří stáli na straně zákona a spravedlnosti, a kteří mnohdy zaplatili svými životy. Chceme veřejnost a především mládež seznamovat s činností policie a četnictva, z nichž vychází i činnost policie současné.

Stejně tak je naší snahou nezapomínat na skutečnosti, které se udály v letech 1938 – 1945. Policie a především četnictvo neslo v září 1938 hlavní tíhu nacistického teroru a běsnění v pohraničních oblastech Československé republiky. Habartov je jen jedním z řady mement, které nám musí do dneška připomínat mimo jiné to, na jaké tradice můžeme a musíme navazovat.

Po okupaci naší země nacistickým Německem pak měly oba tyto bezpečnostní sbory obrovský podíl na protinacistickém odboji, přičemž tato úloha nebyla doposud zmapována, natož pak zhodnocena. Jen v Pražském povstání bojovalo v rámci cca 35.000 povstalců přes 4.000 policistů a četníků. Kdo to dnes ví? O této historii chceme mluvit a mapovat ji, nejen seriózní badatelskou činností, ale i formou poněkud populárnější, o to však účinnější – formou bojových ukázek.

úvodní stránka | nahoru | zpět | tisk stránky | Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2005 Design Jirka Převrátil | © 2005-2006 Obsah - kolektiv autorů ČPS Praha | Hostujeme u Českého hostingu