Četnická pátrací stanice Praha - historická skupina, četnictvo a bezpečnostní sbory

Články a zajímavosti

Četnictvo na pohlednicích - IV. díl.

Tento čtvrtý díl minirésie článečků je věnován pohlednicícm četníků z období Rakousko-uherské monarchie.

Opět nelze jednoznačně konstatovat, kolik těchto pohlednic existuje. V naší fotogalerii jsou vystaveny celkem tři. Je však známa ještě jedna pohlednice z této série (vystavena není, neboť ji dosud nemám ve sbírce).

Ani tentokrát není znám autor. Pohlednice jsou však datovány a to rokem 1917. Tentokrát je však znám výrobce, kterým byla firma Chwalas Druck, Wien, Zieglerstrasse 61. Výtěžek z těchto pohlednic (prodeje) byl určen četnickému mužstvu, jak je uvedeno na zadní straně jedné z nich. Vzhledem k tomu, že pouze na jedné pohlednici je uveden výrobce a poučení, lze mít za to, že byly prodávány v ucelené sérii.

Pohlednice mají vpodstatě poučný charakter. Jsou na nich vyobrazeny různé typy stejnokrojů a výstroje četnictva, počínaje výkonným, přes důstojníky, štábní důstojníky až po polní četnictvo. Ve všech případech se jedná o barevné litografie (?).

Radek Galaš

Četníci na pohlednicích - III. díl

Jak bylo uvedeno v předcházejících dílech, existuje ještě další série četnických pohledů. I ona je obestřena otazníky.

Jedná se o akvarely, které nejsou signovány autorem a pohlednice samy o sobě nejsou za zadní straně opatřeny žádným výrobcem. Kolik je pohledic v této sérii nelze , stejně jako u předchozích, říci. Viz naše fotogalerie.

Co se týče datace, pak lze mít za to, že vzhledem k výstroji, jde o témata z 30. let XX. století. Všichni vyobrazení četníci mají služební přílby. Samozřejmě může jít i po pozdější výrobu z let 40. I tyto pohlednice byly běžně používány a celá řada jich prošla poštou. Nešlo opět o ryze četnickou záležitost, neboť jsou známy pohlednice, které posílala kamarádka kamarádce a v dopise nešlo o četnickou tématiku. Byly tedy volně přístupné veřejnosti.

I tentokrát žádáme veřejnost o pomoc při kompletaci této série. Pohlednice, které ještě nejsou v této galerii rádi vyvěsíme.

Četnictvo v pohlednicích - 2. díl.

Jak již jsem uvedl v prvním díle, existovaly vedle četnickcýh pohlednic – akvarelů – i perokresby.

Jednotícím prvkem těchto pohlednic je jednak styl kresby a s největší pravděpodobností i autor a především pak j krátké básničky. Ty obsah pohlednice prakticky glosují a až na výjimky mají charakter propagační. Ukazují nelehkou četnickou službu v jakékoliv roční době a počasí nebo ukazují četnictvo při plnění jeho úkolů.

I zde je problém s určením jejich skutečného množství, témat a sérií. Jestliže u prvních malovaných typů známe autora, pak u perokreseb chybí jakákoliv signatura a dokonce chybí i jakýkoliv údaj na rubové straně pohlednic.

Pohlednice pocházejí ze 30. let XX. století – jak naznačují přílby nebo dokonce témata (viz téma z roku 1938 – pohlednici však nemám). I přes to však nezle přehlédnout – alespoň v jednom případě, podobnost s rakouskými obrazy četníků.  Ty pocházejí z publikace, vydané k výročí otevření četnických kasáren v Karmelitské ulici v Praze v roce 1855 a jejich předlohou jsou barevné fresky, které byly v kasárnách umístěny ve školící místnosti pro četnictvo. (O tom ale až v dalším článku.) Jejich téma se dá snadno shrnout do hesla: Pomáhat a chránit, které bylo heslem rakouského četnictva již od roku 1850.

Četnictvo na pohlednicích - 1. díl.

Četnictvo bylo uznávaným a respektovaným bezpečnostním sborem. Svoji dobrou pověst si vydobilo svojí kvalitou, oddaností a samozřejmě bojem se zločinem. K tomu je nutno připočítat i boj četníků za svoji vlast, ať už to bylo v letech 1919 – 1920 při obsazování Slovenska, Těšínska apod. nebo v letech 1938 – 1939 v pohraničí.

K udržování dobré pověsti používali četníci v rámci – jak bychom dnes řekli – PR (public relation) i vizuálních prostředků – v tomto případě pohlednic.

Otázka četnických pohlednic je dodnes nedostatečně prozkoumanou. Jsou známy prakticky tři typy pohlednic, které byly vydávány vod 20. let XX. století. Prvním typem, kterým se budeme zabývat v tomto díle, jsou malované pohlednice autora Št. Frčka s názvem Naše četnictvo. Pohlednice jsou nadepsány jako Serie:1. jedná se o tématické obrazy ze života četnictva zejména z Podkarpatské Rusi. Pohlednice patrně pocházejí z odbodbí do roku 1928, neboť četníci na nich vyobrazení nemají služební přílby, které byly zavedeny v roce 1929. Kolik tato série obsahovala obrazů (pohlednic), případně kolik bylo dalších sérií se nám bohužel dosud nepodařilo zjistit. Pohlednice nejsou značeny výrobcem ani letopočtem. Spoléhat na razítka – pokud jsou prošlé – taktéž nelze, neboť „nejmladší“ datum, kdy pohlednice s četníky prošla poštovním oběhem je rok 1968.

Dovolíme si ve fotogalerii předložit ty známé pohlednice, které máme ve sbírkách.

Zároveň dovolte vás, čtenáře našich stránek, požádat o pomoc a spolupráci při hledání dalších pohlednic.

V dalším díle se budeme zabývat perokresbami a dalšími akvarely s tématikou četnictva.

Radek Galaš

úvodní stránka | nahoru | zpět | tisk stránky | Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2005 Design Jirka Převrátil | © 2005-2006 Obsah - kolektiv autorů ČPS Praha | Hostujeme u Českého hostingu