Četnická pátrací stanice Praha - historická skupina, četnictvo a bezpečnostní sbory

Organizace klubu

Vzhledem k tomu, že Československé četnictvo bylo vždy vojensky organizovaným sborem, i my jsme se rozhodli a konečně to k celé věci jistě patří, přizpůsobit se této organizaci. V čele ČPS stojí její velitel v hodnosti nadporučíka, který má svého zástupce – poručíka. Ostatní příslušníci jsou ustanoveni v hodnostech od strážmistra po vrchního strážmistra. Máme však i svoje četníky na zkoušku, kteří mají hodnosti od svobodníka po závodčího. Nejnižší hodností, respektive bez hodnosti, jsou naši úplní elévové, které si pěstujeme. Dalšími členy pak jsou členové čestní.V případě nasazení ve kterékoliv akci je vše prováděno vojenským způsobem za použití skutečných, v dané době a u daného sboru používaných, povelů. Snažíme se dodržovat služební zdvořilost a používat co nejvíce dobových rekvizit či věrohodných replik.

To ovšem neznamená, že bychom si dělali z klubové činnosti vojnu, vždyť se jedná především o to, abychom se v klubu cítili dobře a dělali co nás baví a co má smysl. Vojenské velení a vystupování se užívá pouze v případě vystupování na veřejnosti a to včetně oslovení a vykání. I to patřilo k době a pokud víme z výsledků našich bádání, ono to s tím tykáním u četnictva tak jednoduché nebylo. Velení je také nezbytné při přípravě některých velkých akcí, kdy to prostě pro zdar akce bez velení nejde.

úvodní stránka | nahoru | zpět | tisk stránky | Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2005 Design Jirka Převrátil | © 2005-2006 Obsah - kolektiv autorů ČPS Praha | Hostujeme u Českého hostingu