Četnická pátrací stanice Praha - historická skupina, četnictvo a bezpečnostní sbory

Staniční kniha

Ledová Praha 2017 (Muzeum policie)

Členové ČPS připravili na akci Ledová Praha, která se konala od 3.2. do 5.2.2017 v Muzeu policie, doprovodný program. V provozu byla dobová četnická stanice, kde si návštěvníci mohli prohlédnout, v jakém prostředí četníci pracovali, dále se každý mohl v četnické škole naučit jak psát krasopisně perem i jak správně psát na nejmodernějším psacím stroji. Byly také předvedeny zbraně, které používali příslušníci pluku 1 NB.

Mobilizace 1938 (24. 9. 2016 - Rokycany)

Dne 24. 9. 2016 se ČPS Praha zúčastnila akce Mobilizace 1938 v Muzeu na demarkační linii v Rokycanech. Za účasti velkého množství obecenstva předvedla ČPS Praha činnost Četnického pohotovostního oddílu při mobilizaci a zásah proti ordnerům, kteří přepadli čs. pohraniční hlídku. ČPO za součinnosti armády ordnery částečně zlikvidoval a částečně vytlačil zpět na území Německa a obnovil pořádek na hranici ČSR. Dále členové ČPS Praha provedli pořadový výcvik dobrovolníků z řad obecenstva. Celá akce byla oceněna potleskem.

(fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii)

Střelecká soutěž - Memoriál Jana Vavrušky (Stříbro 10.9.2016)

Dne 10. 9. 2016 se členové ČPS Praha zúčastnili ve Stříbře memoriálu k uctění památky našeho kamaráda Jana Vavrušky. Memoriál pořádali příslušníci 18. pěšího pluku spolu s rodiči Jana Vavrušky. Střelecké soutěže proběhly ve střelbě z pušky a pistole. Z pušky účastníci stříleli v poloze ve stoje, v sedu, v kleče a v lehu. Z pistole pak stříleli ze stoje a z kleku. Celá akce proběhla ve skvělé náladě a všichni se těšíme na další ročník. Není důležité, kdo zvítězil, ale všichni si mohli takto připomenout památku na našeho kamaráda.

(fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii)

Bezdružické parní léto (Bezdružice 16. a 17. 7. 2016)

 Ve dnech 16. a 17. 7. 2016 proběhlo tradiční bezdružické parní léta na nádraží v Bezdružicích a místní železniční trati. Opět došlo k přepadení střeženého železničního vagonu. Lupiči se sice pokusili jednoho ze zasahujících četníků zneškodnit úderem židle, ale byli nakonec přemoženi a předáni okresnímu soudu. Také jiné přestupky a zločiny byly přítomným četnictvem ihned vyšetřovány a pachatelé dostiženi. Novinkou ovšem bylo zlepšení služeb drah. Dráhy angažovaly bábu záchodovou zkoušenou, která díky dosažené nejvyšší v oboru možné kvalifikaci poskytovala neocenitelné služby cestujícím. Díky tomu má její fotografie také čestné místo v naší fotogalerii.

(fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii)

Četnická škola - 11.6. - 12. 6. 2016 (resp. 1938)

Ve dnech 11. a 12. 6. 2016 (resp. 1938) proběhl četnický vzdělávací kurz na četnické škole při Doplňovacím oddělení Zemského četnického velitelství v Praze. Každý student školy byl ke studiu povolán rozkazem ZČV. V rámci studia se studenti školy cvičili v sebeobraně, technice poutání řetízky, šermu šavlí, kriminalistice praktické i teoretické, činnosti polního četnictva při mobilizaci, společenské výchově a tanci a jiných potřebných praktických i teoretických dovednostech, potřebných pro jejich každodenní těžkou službu. Pan zemský četnický velitel, který provedl nečekanou kontrolu výuky a znalostí studentů, byl nadmíru spokojen a školu pochválil. Na závěr kurzu obdrželi všichni studenti vysvědčení, nejmladší účastníci kurzu složili služební přísahu.  Hlavní kuchař školy byl na doporučení zemského velitele oceněn medailí.

(fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii)

Ledová Praha - 31.1.2015

Četnická pátrací stanice Praha se dne 31.1.2015 zúčas­tnila se svým doprovodným programem akce Ledová Praha v Muzeu policie v Praze. Nadšení návštěvníci mohli vidět zadržení zloděje dámské kabelky i zadržení kasaře, četnickou stanici v běžném provozu i kontrolu stanice, kterou provedl zemský velitel četnictva s panem policejním radou. Četníci i policisté odpovídali ochotně na četné zvídavé otázky návštěvníků, kterých do muzea přišlo několik tisíc. Zadržení zloděje dámské kabelky bylo dokonce přenášeno veřejnosti v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu.

(fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii)

.

Muzejní noc - Muzeum policie, Praha 14.6.2014

V rámci muzejní noci byly provedeny ukázky zejména z období 1. čs. republiky. V těchto ukázkách byla v provozu dobová hospoda, ve které místní galerka nejprve obírala venkovské návštěvníky Prahy. Poté, kdy byl do hospody přiveden lehkými holkami zámožný návštěvník z Bavorska, hrabě von Großstein, věnovala se galerka plně obírání tohoto hosta a to ve hře zvané plátýnko. Při hře se však z hraběte vyklubal pěkný ptáček, protože ve hře se najednou objevily jeho padělané bankovky. Byl proto vysvlečen téměř do naha a vyhozen z hospody. Tento výtečník se však nerozumně obrátil na policii o pomoc. Pan rada s panem inspektorem však rychle odhalili, jaký je hrabě lump a nechali tohoto výtečníka odvést uniformovanými strážníky do cely.

V druhé části muzejní noci byla provedena ukázka z 80. let minulého století. Při této ukázce byla tzv. máničkami narušena kulturní akce. Situace se však zklidnila po zásahu pořádkové jednotky VB.

Fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii.

110. let výročí založení Autoklubu ČSR - Opletalova ulice, Praha 24.5.2014

Členové ČPS Praha se 24.5.2014 zúčas­tnili oslav výročí 110. let od založení Autokolubu Československé republiky. Při této příležitosti předvedli návštěvníkům činnost c. k. policie, četnictva i atentátníka při atentátu na Františka Ferdinanda d´Este. Akce proběhla úspěšně neboť František Ferdinand podle plánu zahynul a jeho choť Žofie Chotková rovněž, aby se později, jako zázrakem, znovu oba objevili zdrávi a nezraněni mezi návštěvníky. Obecenstvo poté spekulovalo, že snad před atentátem nebo snad po něm jednalo se o dvojníky. Pravda zůstala však skryta v dokumentech c. k.  policie.

Fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii.

Oslavy osvobození - Muzeum na demarkační linii 10.5.2014

Četnická pátrací stanice Praha, ve spolupráci s Muzeem na demarkační linii v Rokycanech,  vykonala pietní akt u Pomníku spojeneckého vítězství, který se nachází v areálu muzea.  Dále byla provedena ukázka „Uloupená hranice“ z činnosti Stráže obrany státu v roce 1938. Skupina členů Freikorps přepadla celnici a poté zaútočila do vnitrozemí ČSR. Útočící Freikorps byl nejprve v postupu zastaven hlídkou SOS, poté se do obranné linie rozvinulo družstvo SOS, které přispěchalo na pomoc. Příslušníci Freikorps byly částečně zlikvidováni a částečně zajati. Poté byl obnoven na státní hranici klid a pořádek.

Fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii.

Ski kurz (Aš - 8.2.2014)

 

Zemské četnické velitelství v Praze

Doplňovací oddělení

Č.j. DoZČV 1 – 2–14/1937                                                          V Praze 10. II. 1937

 

 

 

Úřední  hlášení

---------------

 

     Dne 7. II. 1937 byly odkomandováni příslušníci Doplňovacího oddělení Zemského četnického velitelství v Praze do lyžařského kursu, který pořádalo Oddělení Finanční stráže v Aši. Vrchní strážmistr František Soukup, jako frekventant kursu a nadporučík výkonný Radek Galaš, jako dozorující a kontrolní zástupce zemského velitele.

      Kurs byl vykonán dne 8. II. 1937, a to theoretický výcvik v kasárnách Finanční stráže v Aši a praktický výcvik na lyžařské sjezdovce u Bismarkovy vyhlídky. Kursu se dále zúčastnili kromě příslušníků četnictva i příslušníci Finanční stráže a vojska. Theoretická výuka obsahovala vlastivědnou nauku o místopise, výuku německého jazyka s ohledem na místní nářečí, nauku o první pomoci, praktické provedené přenášení raněných a umělého dýchání při jeho zástavě, theoretickou nauku o používání ski a přednášku o alkoholismu. V odpolední praktické části se frekventanti přesunuli pochodem na lyžařskou sjezdovku u Bismarkovy věže za městem, kde vykonali praktickou část výcviku. V tomto výcviku se frekventanti naučili správné připínání ski, obraty na místě, pády, vstávání po pádu, výstup do svahu, lyžování po rovině a sjezdy ze svahu. V poslední části praktického výcviku, předvedli frekventanti získané dovednosti na lyžařské sjezdovce, kterážto byla vybavena technickou novinkou – ski výtahem, zvaným lyžařský vlek. 

      V rámci praktického výcviku, předvedli příslušníci Doplňovacího odd. v Praze, využití Klicperových předváděcích ski, tedy ski s dvojím vázáním, pro dopravu zatčených osob v horských oblastech. Při předvádění těchto ski, došlo na sjezdovce k úrazu mladé turistky. Klicperovy ski tak byly využity k dopravě zraněné do nejbližší stanice první pomoci a praksí zjištěno jejich další možné využití pro záchranu zraněných v zimě.

 D o p o r u č u j i   na základě zjištěných poznatků, rozšířit Klicperovy ski na četnické stanice v pohraničních a horských oblastech a založiti tam Četnickou horskou službu pro záchranu zraněných.

      Během průběhu kursu, nebyly zjištěny žádné vážnější závady či pochybení. Všichni frekventanti kurs úspěšně absolvovali.

          

                                                                                 vrch.strážm. František Soukup

(fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii)

 

úvodní stránka | nahoru | zpět | tisk stránky | Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2005 Design Jirka Převrátil | © 2005-2006 Obsah - kolektiv autorů ČPS Praha | Hostujeme u Českého hostingu