Četnická pátrací stanice Praha - historická skupina, četnictvo a bezpečnostní sbory

Staniční kniha

Vernisáž výstavy „O moravských zločinech a trestech“ - Olomouc 24.4.2012

     Dne 26. dubna 2012 vykonala Četnická pátrací stanice Praha, stafáž na vernisáži výstavy o bezpečnostních sborech ( četnictvu a policii ) ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Výstava pod názvem „O moravských zločinech a trestech“ mapuje zejména vývoj bezpečnostních složek v Olomouci a na Moravě. K vidění byly stejnokroje, výstrojní i služební doplňky a zbraně používané četnictvem a policií.  Na výstavě jsme se však také setkali s modelem středověké šibenice, prostředky útrpného práva i s kartotékou prostitutek.

     Jedná se o ojedinělou výstavu, mapující jednu z nejdůležitějších složek státního aparátu a života občanů. Ojedinělá není tím, že by se na ní vystavovaly nějaké vzácnosti či poklady. Ojedinělá je tím, že vůbec vznikla. Současná společnost, jakoby se styděla, anebo bála hovořit o historii policie a četnictva. Přitom se jedná o složku, bez které by žádný stát nemohl existovat. Bez armády se může stát obejit, ale těžko bude fungovat bez bezpečnostního aparátu. 

      Děkujeme proto tvůrců, organizátorům a sponzorům této výstavy, že umožnili, aby vznikla. 

(fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii)

Pietní akty - Praha, 5.5.2012

Dne 5. května 2012 vykonala Četnická pátrací stanice Praha stafáž při pietních aktech k uctění památky padlých bojovníků Květnového pražského povstání a všech hrdinů posledních bojů druhé světové války. Pietní akty se konaly od 10.00 hodin na Staroměstském náměstí, od 12.30 hodin před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě a od 14.00 v Muzeu policie. 

      Dnešního dne jsme si připomněli památku našich kolegů policistů a četníků, kteří se v nemalé míře účastnili odbojové činnosti během celé okupace a kteří stáli v prvních řadách nejen pražského ale i celého Květnového povstání českého lidu, v květnových dnech roku 1945. Byli to právě policisté a četníci, kteří povstání na mnoha místech začali, vedli ho a mnohdy položili při tomto boji své životy. V Praze byli policisté ti první, kteří zahájili ozbrojený boj proti německým okupantům a to útokem na budovu Českého rozhlasu. Není v Praze snad jediného místa, kde by nebojovali policisté a četníci. Tak tomu bylo i na celém území České republiky, všude tam, kde k povstání došlo.

      Je to snad nějaké česká tradice, že se o českých policistech a četnících nehovoří v souvislosti s bojem českého a slovenského lidu za svobodu. Tak jako v minulosti, i dnes se zamlčuje důležitá úloha bezpečnostních sborů v těžkých chvílích národa. Četníci i policisté stáli v první linii při budování Československa v roce 1918, jako jediní hájili hranice Československé republiky a pohraniční území proti hordám sudetoněmeckých teroristů v roce 1938, v době okupace pracovali v odboji, podporovali partyzány a účastnili se všech ozbrojených povstání proti okupantům. Jejich boj za svobodu národa pak vyvrcholil právě v Květnovém povstání českého lidu. 

Vyhotovil: vrch. strážm. František Soukup

Ledová Praha, 5. - 6.2.2012 - Muzeum policie

Dne 28. ledna 2012 vykonali členové Četnické pátrací stanice Praha bezpečnostní službu v Muzeu Policie ČR na celopražské akci LEDOVÁ  PRAHA. Akce se zúčastnilo šest členů ČPS Praha. V rámci bezpečnostní služby dohlíželi členové ČPS Praha na bezpečnost v muzeu, opakovaně chytali zloděje a kasaře Bouřku, obsluhovali četnickou stanici, prováděli návštěvníky v muzeu a zodpovídali všetečné dotazy návštěvníků na putovní výstavě „Četnické humoresky“. Akci navštívilo několik tisíc spokojených návštěvníků. V době trvání akce byl třeskutý mráz, na pražské poměry opravdu nevídaný. Akce se vydařila a služba byla vykonána bez závad.    

Odhalení pamětní desky příslušníkům Stráže obrany státu v obci Tisá - 28.10.2011

Dne 28.10.2011 byla v obci Tisá slavnostně odhalena pamětní deska příslušníkům Stráže obrany státu, kteří dne 22. září 1938 svedli tuhý boj s příslušníky sudetoněmeckého Freikorpsu, aby v nacisty obsazené obci obnovili státní svrchovanost Československé republiky a osvobodili zajaté četníky, příslušníky finanční stráže a další občany, kteří měli být odvlečení násilím do Německa. Při boji trvajícím několik hodin byl těžce zraněn štábní strážmistr četnictva František Josef Zelinger, kterému musela být později v nemocnici amputována noha.

Pamětní desku odhalili starosta Tisé pan Ing. Jiří Jandásek a syn strážmistra četnictva Jana Vondráčka pan plk. Vondráček. Strážmistr Vondráček převzal velení útoku SOS po zraněném štábním strážmistrovi Zelingerovi.

(fotografie z akce jsou umístěny ve fotogalerii)

Oslava 100 let založení SDH Bašnice (21.5.2011)

Dne 21. 05. 2011 konala hlídka Četnické pátrací stanice Praha se služební fenou Rony bezpečnostní službu v obci Bašnice při zabezpečení veřejného pořádku na oslavách výročí 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Bašnicích. Dobový život pak dotvářely členky ČPS Praha a místní lump. Četníci zabezpečovali na oslavách veřejný pořádek a silniční provoz tak, aby nebyl nikdo zachvácen automobilem, koňským potahem či hasičským povozem, dále dávali pozor na místní poberty, tuláky a povaleče.Četníci během služby vyšetřovali také závažný zločin. V obci Bašnice došlo k vyloupení místní kampeličky. Místní poberta M. vloupal se nad ránem dne 21.5.1938 do Kampeličky v obci Bašnice, kde za pomoci dynamitu otevřel pancéřovou pokladnu a z této odcizil větší finanční obnos, jenž složen byl z nastřádaných a zde uložených úspor místních občanů. Po provedeném vloupání budovu Kampeličky podpálil a s lupem z místa utekl do okolních lesů. Díky všímavosti místních žen, které šly nad ránem za prací na pole a také dobytek obstarat, neměl však lupič žádný náskok. Místní ženy, které požár a utíkajícího lupiče viděly, ihned zalarmovaly místní sbor dobrovolných hasičů a vyrozuměly četnickou stanici v Hořicích. Díky svědomitému výkonu služby byli četníci ihned na místě, neboť právě prováděli obchůzku obcí. Hasičský sbor byl na místě taktéž rychle, neboť toho času v kompletním složení dlel v místním hostinci po předešlé oslavě výročí založení sboru. Hasiči včasným zásahem uhasili Kampeličku, takže nedošlo k žádným větším škodám. Bohužel pro četníky zničili hašením veškeré stopy po lupiči. V okolí Kampeličky byl nalezen pouze lupičův klobouk, který ztratil při zběsilém útěku. Četníky na stopu lupiče uvedly již zmíněné místní ženy, které ukázaly četníkům směr útěku lupiče. Četnická hlídka ve složení dvou četníků se ihned pustila po horké stopě a v nedalekém lesíku lupiče dostihla. Lupič a žhář M. počal na četníky pálit z revolveru a v nastalé přestřelce se mu podařilo uprchnouti do okolních hustých lesů. Velitel hlídky proto ponechal na místě jednoho četníka a odebral se k nejbližšímu telefonnímu přístroji u starosty obce, aby povolal na místo četnického služebního psovoda se služební fenou Rony. Vzhledem k závažnosti případu a nebezpečnosti lupiče byly pro četníky doneseny i plynové masky a granáty se slzným plynem. Služební fena Rony byla psovodem navedena pomocí ztraceného klobouku na stopu lupičovu a po krátkém pronásledování byl tento zastižen v rokli zvané U oběšence. Lupič M. opět počal na četníky střílet, a proto na něj byl četníky po nasazení plynových masek vržen slzný granát. Plyn vypudil lupiče z jeho úkrytu a tento byl následně zadržen služebním psem. Zločinec M. byl zatčen pro zločin loupeže a žhářství. Četnická hlídka jej neprodleně eskortovala do vazební trestnice okresního soudu v Hořicích a společně se soudní komisí se vrátila k dokončení ohledání místa činu. 

     Četníci pak byli starostou a velitelem hasičů pozváni na oslavu, na které bylo zkonzumováno celé prase, vážící 150 kg.

(fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii)

Otevírání lázeňské sezony v Lázních Bohdaneč - 30.4.2011

Dne 30. 4. 2011 se členové ČPS Praha zúčastnili již tradiční akce „Otevírání lázeňské sezony v Lázních Bohdaneč“. Jako členové uniformované a neuniformované složky Stráže bezpečnosti (pro laiky – jako členové státní policie) jsme nejprve zajišťovali bezpečnost pana prezidenta Masaryka a jeho choti. Poté jsme konali pořádkovou službu v prostoru lázeňském. Pro přítomné diváky jsme také předvedli ukázku z činnosti ČPS, při které jsme zadrželi lupiče. Na závěr akce jsme se vyfotografovali s panem Ondřejem Havelkou, samozřejmě s jeho laskavým svolením, nikoliv jako se zadrženým pachatelem.

(fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii)

Masopust - Holovousy (5.3.2011)

     Dne 05. 03. 2011 konala Četnická pátrací stanice Praha bezpečnostní službu v obci Holovousy při zabezpečení veřejného pořádku zde konaného masopustu. Dobový život pak dotvářely další členky a členové ČPS Praha. Četníci zabezpečovali na masopustu veřejný pořádek a usměrňovali silniční provoz, aby nebyl nikdo zachvácen automobilem či povozem. Také hlídali místní poberty, tuláky a povaleče. Četníci taktéž prověřovali nezávadnost zde konzumovaných potravin i tekutin, aby nedošlo k otravě či střevním potížím. To byla oběť největší. Na závěr masopustu byl četníky zadržen nebezpečný medvěd – zloděj, který odcizil místním ochotníkům trumpetu. Později byl v medvědovi zjištěn uprchlý chovanec místního ústavu pro choromyslné jménem Vašek. Jmenovaný medvěd Vašek byl záhy předán do péče zdatných ošetřovatelů. Trubka byla navrácena ochotníkům, kteří však byli posléze pro výtržnosti vyhoštěni a posláni postrkem do domovské obce. Další zakročení bylo nutno provésti proti přítomným povětrným ženštinám, ve kterých byli později zjištěni převlečení muži, narušující zákon proti mravopočestnosti a přirozenosti. Taktéž byl zjištěn jeden palírník, jenž na černo alkohol pálil. Tento byl za nekalou činnost pokutován.

(fotografie jsou vloženy ve fotogalerii)

Ledová Praha - Muezum policie (5.2.2011)

     Dne 05. 02. 2011 konala Četnická pátrací stanice Praha bezpečnostní službu v Muzeu Policie ČR při zabezpečení akce Ledová Praha.

     Během této akce příslušníci ČPS Praha prováděli průvodcovskou činnost v expozici muzea, obsluhovali chod četnické stanice a několikrát zadrželi nebezpečného lupiče nedobytných pokladen.

     Akce se opět shledala s velkým zájmem veřejnosti, která z muzea odcházela s nevšedními zážitky.

(fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii)

Pietní akt u hrobu stržm. čet. Vojtěcha Kubína - Příbram (27.10.2010)

     Dne 27. 10. 2010 konala Četnická pátrací stanice Praha čestnou stráž při odhalení pomníku strážmistrovi četnictva Vojtěchu Kubínovi na hřbitově v Příbrami.

     Strážm. Vojtěch Kubín byl zákeřně zastřelen dne 24. 10. 1920 při plnění služebních povinností banditou a lupičem Nikolou Šuhajem v obci Koločava, země Podkarpatsko Ruská. Strážm. Kubín byl z Koločavy převezen a pohřben na hřbitově ve své domovské obci, tedy městě Příbrami. Jeho hrob je prozatím neznámý, neboť hroby postupem času měnily majitele a poslední místo odpočinku Vojtěcha Kubína je zatím jen předpokládané. Odhalený pomník je tedy symbolickým hrobem nedaleko předpokládaného místa pohřbení strážm. Kubína.

     Pietního aktu se zúčastnili zástupci města Příbrami, Policie ČR, Aktivních záloh AČR, Obce legionářské, Hasičského záchranného sboru a další hosté z řad místních zástupců státní správy, hornických spolků a organizací.

(fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii)

Křest knihy - 3.10.2010

Dne 3. 10. 2010 se členové ČPS Praha zúčastnili spolu s autorem knihy " Kriminální případy 92. policejního revíru" panem Ladislavem Beranem křtu této knihy.

Jedná se o křest další knihy bývalého policisty Ladislava Berana o příbězích příslušníků ČPS Písek, odehrávajících se v letech 1936 – 38. Tato kniha je volným pokračováním úspěšné trilogie skutečných kriminálních případů písecké četnické pátrací stanice ze 30. let minulého století. Písecká pátračka byla vedena na Policejním ředitelství v Praze jako tzv. 92. policejní revír a odtud název knihy. Ladislav Beran je emeritní komisař kriminální služby a napsal vedle uvedené trilogie o četnících i řadu knih z prostředí SKPV P ČR Písek. Křest realizovalo nakladatelství J&M Písek a v úvodu knihy je uvedeno i poděkování ČPS Praha. Autor i nakladatel měli z naší účasti velkou radost. Celá akce proběhla velmi důstojně.

(fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii)

úvodní stránka | nahoru | zpět | tisk stránky | Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2005 Design Jirka Převrátil | © 2005-2006 Obsah - kolektiv autorů ČPS Praha | Hostujeme u Českého hostingu