Četnická pátrací stanice Praha - historická skupina, četnictvo a bezpečnostní sbory

Historie klubu

Jistě každý s napětím shlédl před delším časem první část seriálu Četnické humoresky. I my jsme jej očekávali, coby příznivci historie bezpečnostních sborů, s velkým napětím. Popravdě to pro nás byla tak trošku studená sprcha. Pravdou zůstává, že po stránce obsahové je seriál velmi hezký a citlivě zpracovaný. Konečně je tu něco, co ukazuje, že v boji proti zločinu tu stáli právě četníci a že to nebyli je oni zlí pohunci kapitalismu, střílející do dělníků, ale že to byli lidé se svými starostmi a radostmi, a že to byli především služebníci, pracující ve službách vlasti a spravedlnosti. Za to samozřejmě tvůrcům patří dík. Ovšem po stránce kostýmové, respektive užívaných stejnokrojů, stejně jako mnohých jiných rekvizit, to je pro nás, jakožto milovníky a snad i trošku znalce dějin četnictva, docela tragedie. Pravdou je, že jsme tak trošku „posedlí" a možná až moc kritičtí, ale jako diváci na to jistě máme právo.Ale protože kritizovat umí každý…, rozhodli jsme se, že se nezařadíme mezi plané a věčné kritiky, ale že to zkusíme sami a dali jsme se do práce.

V té době vznikla myšlenka na Četnickou pátrací stanici Praha, která by měla svoje velitele, četníky, svoji řádnou výstroj a výzbroj včetně té, kerou používali četníci při ohledání místa činu a včetně takových detailů, jakými jsou služební legitimace, dobové předtisky apod. Během roku se nám podařilo zajistit stejnokroje, které svým dojmem působí velmi věrohodně, včetně správně užívaných distinkcí, odznaků, zbraní a další výstroje. Tak tedy vznikla naše historická skupina Četnická pátrací stanice Praha.

Jako historická skupina začala ČPS Praha fungovat prakticky v roce 2001 v rámci Klubu vojenské historie Českoslovenští úderníci. Byla složena především ze zájemců o historii bezpečnostních sborů se zaměřením na období let 1900 – 2000. Vzhledem k těmto vyhraněným zájmům došlo ke vzniku regulérního občanského sdružení s názvem Historická skupina Četnická pátrací stanice Praha a jako taková byla dne 22. dubna 2004 zaregistro­vána MV.

úvodní stránka | nahoru | zpět | tisk stránky | Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2005 Design Jirka Převrátil | © 2005-2006 Obsah - kolektiv autorů ČPS Praha | Hostujeme u Českého hostingu