Četnická pátrací stanice Praha - historická skupina, četnictvo a bezpečnostní sbory

Ski kurz (Aš - 8.2.2014)

 

Zemské četnické velitelství v Praze

Doplňovací oddělení

Č.j. DoZČV 1 – 2–14/1937                                                          V Praze 10. II. 1937

 

 

 

Úřední  hlášení

---------------

 

     Dne 7. II. 1937 byly odkomandováni příslušníci Doplňovacího oddělení Zemského četnického velitelství v Praze do lyžařského kursu, který pořádalo Oddělení Finanční stráže v Aši. Vrchní strážmistr František Soukup, jako frekventant kursu a nadporučík výkonný Radek Galaš, jako dozorující a kontrolní zástupce zemského velitele.

      Kurs byl vykonán dne 8. II. 1937, a to theoretický výcvik v kasárnách Finanční stráže v Aši a praktický výcvik na lyžařské sjezdovce u Bismarkovy vyhlídky. Kursu se dále zúčastnili kromě příslušníků četnictva i příslušníci Finanční stráže a vojska. Theoretická výuka obsahovala vlastivědnou nauku o místopise, výuku německého jazyka s ohledem na místní nářečí, nauku o první pomoci, praktické provedené přenášení raněných a umělého dýchání při jeho zástavě, theoretickou nauku o používání ski a přednášku o alkoholismu. V odpolední praktické části se frekventanti přesunuli pochodem na lyžařskou sjezdovku u Bismarkovy věže za městem, kde vykonali praktickou část výcviku. V tomto výcviku se frekventanti naučili správné připínání ski, obraty na místě, pády, vstávání po pádu, výstup do svahu, lyžování po rovině a sjezdy ze svahu. V poslední části praktického výcviku, předvedli frekventanti získané dovednosti na lyžařské sjezdovce, kterážto byla vybavena technickou novinkou – ski výtahem, zvaným lyžařský vlek. 

      V rámci praktického výcviku, předvedli příslušníci Doplňovacího odd. v Praze, využití Klicperových předváděcích ski, tedy ski s dvojím vázáním, pro dopravu zatčených osob v horských oblastech. Při předvádění těchto ski, došlo na sjezdovce k úrazu mladé turistky. Klicperovy ski tak byly využity k dopravě zraněné do nejbližší stanice první pomoci a praksí zjištěno jejich další možné využití pro záchranu zraněných v zimě.

 D o p o r u č u j i   na základě zjištěných poznatků, rozšířit Klicperovy ski na četnické stanice v pohraničních a horských oblastech a založiti tam Četnickou horskou službu pro záchranu zraněných.

      Během průběhu kursu, nebyly zjištěny žádné vážnější závady či pochybení. Všichni frekventanti kurs úspěšně absolvovali.

          

                                                                                 vrch.strážm. František Soukup

(fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii)

 

Komentáře jsou zavřeny.

úvodní stránka | nahoru | zpět | tisk stránky | Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2005 Design Jirka Převrátil | © 2005-2006 Obsah - kolektiv autorů ČPS Praha | Hostujeme u Českého hostingu